Hamburg'un yeni şehir yerleşimi için doğaya uygun standartlar

HafenCity diye bilinen yeni şehir yerleşiminin tamamı Almanya'da Hamburg'un göbeğine inşa edilmiştir. Mevcut durumda Avrupa'nın en büyük şehir içi geliştirme projesi olmasının yanı sıra şehir planlayıcılarının Danfoss teknolojileriyle en sürdürülebilir ve ekonomik olarak en avantajlı çözümleri tercih etmesi nedeniyle doğaya uygun standartlar barındırmaktadır.

— 10 Şubat 2015 Salı Kriter Danfoss

Çözümler, yapılar ve tedarik zincirlerinde ısıtma ve soğutma açısından güç tüketimini minimum düzeyde tutmaktadır. Örneğin, tüm yapılar birleşik ısı ve güç santrali ile oluşturulan merkezi ısıtma ile tedarik edilir. Isı ve güç kombinasyonu, güç santrallerinden elde edilen fazla ısının boşa harcanması yerine HafenCity'deki yapıları ısıtmak amacıyla kullanılmasını sağlar. Bu şekilde, diğer yerleşim alanları ve şehirlere kolayca yayılabilen bir konsept niteliğinde primer enerjinin %90'ı değerlendirilebilir. Geleneksel bir fosil ısı tedariğine kıyasla her yıl 14.000 ton CO2 ve yakıt maliyetinde yaklaşık 3.7 milyon euro tasarruf edilir. 

Merkezi ısıtma, kullanılan her bir kilowatt enerjinin olabildiğince verimli olmasını sağlayarak Danfoss alt kanalları ve evsel sıcak su sistemleri aracılığıyla HafenCity'deki yapılara dağıtılmaktadır. Yapılar aynı zamanda ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimini kontrol eden ve uygun bir iç ortam iklimi sağlayan diğer Danfoss teknolojileri ile de donatılmaktadır. 

Bunların hepsi, Hamburg'un HafenCity'e yönelik vizyonlarını gerçekleştirmesine ve 2020 yılında CO2 emisyonunu %40 oranında azaltma oluşturmasına yardımcı olmuştur. Almanya'nın geri kalanının %13'üne yapılan merkezi ısıtma tedariğine kıyasla Hamburg tüm konutların %19'una merkezi ısıtma tedarik etmektedir. Politikacılar, merkezi ısıtma altyapısının genişlemeye devam edeceğini belirmişlerdir; 2020'ye kadar merkezi ısıtma ağına 50.000 tane dahe konutu ilave etmeyi amaçlıyorlar.

 

 

Sosyalleşin Katılın

Bizlerle sosyalleşmek ister misiniz?

Bizi tanıyın ve iletişime geçin